Steeds meer mensen denken vroeger na over later

Op vrijdag 30 september liep onze aula vol voor een lezing over palliatieve zorg en euthanasie. De avond startte een klein beetje in mineur, want door een sterfgeval in zijn familie, kon kankerspecialist en professor in de palliatieve geneeskunde Wim Distelmans, niet aanwezig zijn. Rouwspecialist Manu Keirse, die normaal gezien samen met hem zou praten, paste als begenadigd spreker zijn lezing aan en maakte er een uiterst boeiende en interessante avond van.

Manu Keirse

Gastspreker Manu Keirse

Een groot deel van de mensen staat helemaal niet stil bij het levenseinde. Vergelijk het met iemand die naar Griekenland op reis vertrekt zonder er een boek over te lezen of een landkaart te bekijken. Niet nadenken over het levenseinde is eigenlijk hetzelfde als totaal onvoorbereid op reis vertrekken en dat doet niemand.

Gemiddeld hebben mensen 75 jaar lang de tijd om zich voor te bereiden op het levenseinde. Toch doen ze dat heel vaak niet.

Door de medische vooruitgang wordt de hedendaagse mens tijdens zijn leven niet of weinig met de dood geconfronteerd. In het begin van de vorige eeuw was dat niet het geval. Toen kregen mensen vaak op jonge leeftijd te maken met het verlies van een dierbare.

“Toen men vroeger trouwde, stak er bij de huwelijksuitzet vaak een doodshemd, want in die tijd stierven nog heel wat kinderen op jonge leeftijd. Dat alles maakt dat de vorige generaties de dood veel beter konden plaatsen. Verlies maakte toen deel uit van het leven”, laat Manu Keirse nog weten.

Hoe bereidt u zich voor op afscheid?

Het maatschappelijk debat rond palliatieve zorg en euthanasie woedt volop, maar patiënten en hun omgeving blijven nog te vaak in de kou staan. Ze raken verstrikt in de medische en juridische mallemolen en blijven op zoek naar duidelijke informatie.

Tijdens de lezing kregen de aanwezigen een antwoord op vragen als:

  • Hoe kunt u zich voorbereiden op afscheid?
  • Wat zijn de mogelijkheden op het vlak van palliatieve zorg en euthanasie?
  • Hoe kunt u zelf beslissen hoe de laatste fase van uw leven eruit ziet?
  • Wat als u als zieke niet meer in staat bent zelf beslissingen te nemen?

U kunt alles vooraf regelen

De laatste jaren stijgt de vraag naar voorafregelingen. Steeds meer mensen staan tijdens hun leven al eens stil bij het levenseinde en willen hun nabestaanden bij hun heengaan zoveel mogelijk ontlasten.

Als nabestaande valt er echt een last van de schouders, wanneer ze enkel de kaft met voorafregeling moeten openen. Op die manier kunnen ze zich helemaal focussen op de verwerking van hun verdriet en het troosten van hun naasten.

Wilt u uw voorafregeling graag met ons bespreken? Maak een afspraak.

Was u aanwezig tijdens deze lezing? Wat is u het meest bijgebleven?
Laat het ons weten via een reactie hieronder.

Ik wil terug naar het blogoverzicht

Denk je ook na over later? Wil je dit graag met ons bespreken?

Een uitvaartverzekering maakt het uw nabestaanden financieel makkelijk, waardoor ze zich kunnen concentreren op hun verdriet. Verder beperken we ons niet tot uw testament op papier zetten. Kiest u voor een begrafenis of crematie? Welke gedenksteen wilt u? Welke bloemen? Zelfs het drukwerk en de koffietafel of rouwmaaltijd kunnen vooraf geregeld worden.

Maak een afspraak voor vrijblijvend advies