De Nachtzon sluit jubileumjaar af met hartverwarmend kerstconcert en stemmige kerstpoëzie

et voorbije jaar werd op een stijlvolle manier stilgestaan bij de tiende verjaardag van Uitvaartverzorging De Nachtzon. Zaakvoerders Dirk Van Nieuwkerke en Griet Pauwels organiseerden tal van mooie lezingen en interessante avonden, die steeds heel veel bijval kenden. Vorige week sloten ze hun jubileumjaar af met ‘Intieme kerst in De Nachtzon’, een prachtige avond waarop Canticorum advents- en kerstliederen bracht en Silvie De Coninck en Delfine Decaesteker stemmige kerstpoëzie voordroegen.

Delfine Decaesteker, Systemisch en Somatisch Rouw- en Verliestherapeut

10 jaar de Nachtzon – Dat mag gevierd worden. In een serie van tal van interessante voordrachten met bekende namen op het programma wordt de verzorgde aula in de Nachtzon het hele jaar 2023 door, doorspekt met prangende maatschappelijke thema’s rond rouw en verlies. Zo bracht ook Delfine Decaesteker, Systemisch en Somatisch Rouw- en Verliestherapeut op donderdag 26/10 nieuwe boeiende inzichten en handvatten tijdens haar voordracht KIND IN ROUW.

Chris Lomme en Simone Milsdochter brengen ontroerende eenakter in De Nachtzon

Naar aanleiding van tien jaar De Nachtzon staan er in 2023 tal van interessante lezingen en serene activiteiten op het programma. Ook de avond met Chris Lomme & Simone Milsdochter werd er een om in te kaderen. Met hun eenakter ‘Daar mag je niet aan denken’ brachten ze onder woorden waarover veel mensen moeilijk kunnen praten, namelijk het einde van het leven.

De heer ROGER LATHOUWERS was bij ons te gast

Donderdag 5 oktober stond er opnieuw een interessante lezing op het programma in De Nachtzon. De heer ROGER LATHOUWERS was bij ons te gast. Hij had het in zijn lezing, NALATENSCHAP BIJ OVERLIJDEN, over de administratieve kant bij het heengaan van een dierbare.