Privacyverklaring

denachtzon.be Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 16 mei 2018 Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en diensten van De Nachtzon (hierna “wij”, “ons” genoemd). Wij hechten enorm veel belang aan de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website. Met deze reden gaan wij uw gegevens alleen verwerken op een manier die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR).

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Wij verzamelen gegevens om efficiënt te kunnen werken en u de beste ervaringen met onze producten en diensten te kunnen bieden. U geeft een aantal van deze gegevens (optioneel) rechtstreeks aan ons door wanneer u gebruik maakt van de functionaliteiten op onze website. Gegevens die wij verzamelen via het contactformulier: Gegevens: naam, e-mail, telefoonnummer, onderwerp en bericht Gegevens die wij verzamelen via ‘rouwberichten’: Gegevens: naam, e-mail, telefoonnummer, naam overledene, bericht, foto van de overledene, geboortedatum en sterfdatum, rouwbrief Gegevens die wij verzamelen via het online inschrijven voor een voordracht: Gegevens: naam, e-mail, telefoonnummer, aantal personen Gegevens die wij verzamelen via het online bestellen van bloemen: Gegevens: naam overledene, naam, e-mail, telefoonnummer, kleur bloemen, budget en boodschap

Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

De persoonlijke informatie die u ons verstrekt, kan worden gebruikt om onze relatie met u te beheren, of om een contract op te stellen. We gebruiken uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden, promotiemateriaal, mededelingen, of nieuwsbrieven. U kunt op elk moment verzoeken dat we stoppen met het sturen van communicatie, e-mails of andere correspondentie. Dit kan zonder motivering en gratis door contact op te nemen met ons via e-mail of telefonisch.

Hoe lang houden wij uw persoonsgegevens bij?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren die in deze privacyverklaring worden uiteengezet.

Overdracht van gegevens aan derden

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen.

Verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers

Uw gegevens kunnen door alle medewerkers van ons kantoor verwerkt worden in het kader van het uitvoeren van hun taken. De verantwoordelijkheid van de verwerking valt ten laste van de statutair aangeduide zaakvoerders van het bedrijf.

Veiligheid van uw persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving.

Uw rechten

Recht van toegang en inzage
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken. Dit kan via de gegevens onderaan deze pagina.
Recht van verbetering, verwijdering en beperking
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, zijn bepaalde diensten en producten niet leverbaar. Ook kunt u vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken via de gegevens onderaan deze pagina.
Recht van verzet
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven. Dit kan via de gegevens onderaan deze pagina.
Recht van vrije gegevensoverdracht
U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen. Dit kan via de gegevens onderaan deze pagina.
Recht van intrekking van de toestemming
Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om deze toestemming in te trekken. Dit kan via de gegevens onderaan deze pagina.
Recht om klacht in te dienen
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: commission@privacycommission.be.

Google Analytics

Via deze website wordt ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om gegevens bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website en onze diensten. Wij behouden het recht deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of te actualiseren. Wanneer wij wijzigingen aan deze verklaring openbaar maken, veranderen wij de datum van de “laatste update” van de verklaring. Bij belangrijke wijzigingen, zullen wij dit op onze homepage vermelden. Niettegenstaande raden wij u aan om onze privacyverklaring periodiek door te lezen.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens: Ons adres: Aardenburgskalseide 296, 9990 Maldegem, België Ons telefoonnummer: 050 71 40 50 Mail: info@denachtzon.be

Vragen over uw uitvaart?

Contacteer ons