Omgaan met verlies en afscheid

Uitvaartverzorging De Nachtzon zet haar traditie van het organiseren van avonden met interessante sprekers verder. Onlangs was de Nederlandse topspreker Marinus van den Berg er te gast. Hij kwam praten over omgaan met verlies en afscheid. Iets waarmee we vroeg of laat allemaal geconfronteerd worden.

“Het heengaan van een dierbare brengt vaak een dubbelheid aan gevoelens met zich mee”, zegt Marinus van den Berg. “Soms is er zelfs sprake van een gevoel van opluchting. Zo iets komt voor als er een einde komt aan een moeilijke periode met heel intensieve verzorging van de dierbare. Uiteraard blijft het gemis na het heengaan van de naaste voor altijd. Op elke bijeenkomst of familiefeest is er vanaf dan altijd iemand die ontbreekt.” “Veel mensen hebben het na vijf jaar ook moeilijker dan na een jaar. Ze hebben in de periode vlak na het overlijden van hun naaste niet voldoende tijd kunnen of willen nemen om even stil te staan bij het verlies van hun dierbare. Bij de dood van hun vader denken ze bijvoorbeeld dat ze de leiding moeten nemen en zich niet mogen laten gaan omdat ze anders met hun verdriet toch maar hun moeder belasten. Dergelijk beschermgedrag komt vaak voor”, aldus Marinus van den Berg.

Bij iedereen anders

Rouwgedrag verschilt van persoon tot persoon. Op het overlijden van hun moeder reageren alle kinderen op een andere manier. “Soms loopt het in het leven ook anders en overleven ouders of grootouders hun kinderen of kleinkinderen. Dan hoor je bijvoorbeeld vaak “Had ik maar kunnen ruilen”, zegt Marinus van den Berg. “Ook gebeurt het dat er na het overlijden van een dierbare, spanningen en/of misverstanden ontstaan tussen familieleden.

Ik kwam ooit in contact met een vrouw wiens 48-jarige zoon kwam te overlijden. De moeder was gekwetst door het feit dat na de uitvaart van haar zoon niemand nog eens van zich had laten horen. Ik raadde haar aan om via een familielid waarmee ze een iets betere band had contact op te nemen. Die contactpersoon bracht de boodschap dan over naar de andere leden van de familie. Het kwam erop neer dat de dierbare overledene in een compleet andere wereld leefde en weinig contact had met de familie. Een bepaald deel van die familie miste hem niet omdat ze bijna nooit contact met hem hadden gehad. Ze vertelden de vrouw na het gesprek met de contactpersoon, dat ze het overlijden van haar zoon heel erg vonden, maar dat ze er niet aan gedacht hadden om nog eens bij haar binnen te springen omdat ze dat voor het overlijden van haar zoon eigenlijk ook niet deden. Na dat goede gesprek met haar familie voelde de vrouw zich heel wat beter en kon ze de gebeurtenissen beter plaatsen”, aldus Marinus van den Berg.

Verzachtende woorden

“In zijn lezing had Marinus van den Berg het met heel treffende en zachte woorden over moeilijke thema’s als rouw, het lijdensproces van de stervende en tal van andere zaken waarmee we als mens geconfronteerd worden wanneer een dierbaar iemand ons ontvalt”, zegt uitvaartondernemer Dirk Van Nieuwkerke. “Marinus van den Berg spitste zich tijdens zijn voordracht eveneens toe op de ervaringen van zorgverstrekkers en praatte ook over de gevoelens die ervaren worden door de stervende. Na het heengaan van een dierbare zijn z’n vattende woorden een grote troost voor zij die achterblijven. Op een heel eenvoudige manier weet hij mensen te raken, dit aan de hand van goed ondersteunde opvattingen.”

Ik wil terug naar het blogoverzicht

Vragen over uw uitvaart?

Contacteer ons