Al tien jaar lang geeft De Nachtzon rouwen een nieuwe dimensie: “Ook dit jaar weer tal van interessante lezingen!”

MALDEGEM — Dit jaar bestaat Uitvaartverzorging De Nachtzon tien jaar. Al van bij de opstart lieten zaakvoerders Dirk Van Nieuwkerke en Griet Pauwels met hun verfrissende aanpak een nieuwe wind door de branche waaien. Afscheid nemen van een dierbare is nooit gemakkelijk en dat weten ze bij De Nachtzon maar al te goed. Met hun warmmenselijke aanpak hebben Dirk en Griet dan ook steeds aandacht voor zij die achterblijven. “Bij ons staat niet enkel de overledene, maar ook de rouwende familie echt centraal”, klinkt het sereen. Doorheen de jaren bouwde De Nachtzon een heel solide reputatie op met de organisatie van interessante lezingen over tal van aspecten van rouwverwerking en alles wat er komt kijken bij het verliezen van een dierbare. “Ook in het teken van onze tiende verjaardag gaan we verder op de ingeslagen weg”, zegt uitvaartondernemer Dirk Van Nieuwkerke. “Zo staan er tijdens ons jubileumjaar 8 lezingen op het programma. Op donderdag 8 juni om 19u30 vangen we aan met een lezing van professor Manu Keirse, een begenadigd spreker die zijn publiek steeds weet te boeien. De recent gedane uitspraak ‘Hij leert zijn volk rouwen’ is zeker niet overdreven. We zijn dan ook blij dat hij weer bij ons te gast is.” De volgende lezingen vinden plaats in het najaar. “Op woensdag 6 september om 19u30 uur geeft Paradox, het expertisecentrum voor dementie bij ons de lezing ‘Rouw bij dementie – ‘Hoe ga je om met het afscheid nemen?’. Als dementie bij een geliefde wordt vastgesteld begint het afscheid nemen en rouwen lang voor je jouw geliefde verliest aan de dood. Je geliefde gaat immers steeds minder gelijken op de persoon die hij of zij ooit was. Beetje per beetje moet je afscheid nemen en dat is niet gemakkelijk”, aldus Dirk Van Nieuwkerke. “Op donderdag 28 september om 19u30 verwelkomen we dan weer Wim Distelmans. Hij is professor palliatieve geneeskunde en sinds 2003 algemeen voorzitter van LEIF ( = Levens Einde Informatie Forum). Vanuit Wemmel leidt hij het expertisecentrum ‘Waardig Levenseinde’. Hij is een toparts die de levenseindeproblematiek uit de taboesfeer haalt. Tijdens zijn lezingen schept hij klaarheid in de verschillende benaderingen en gehanteerde begrippen op het vlak van levenseindebeslissingen en levenseindezorg. Ook op donderdag 5 oktober om 19u30 staat er bij ons een interessante lezing op het programma. Die avond is Roger Lathouwers bij ons te gast. De wijze waarop hij tijdens zijn lezingen de administratieve kant van het heengaan op een verhelderende manier aan bod laat komen, is werkelijk uniek. Met zijn boek ‘Gids na overlijden, handleiding voor nabestaanden’ loodste hij al heel wat nabestaanden op een overzichtelijke manier en met een handige checklist door het administratieve kluwen dat een overlijden met zich meebrengt”, aldus Dirk Van Nieuwkerke.

Eenakter met Chris Lomme

Op donderdag 19 oktober om 19u30 staat er bij De Nachtzon echt wel iets bijzonders op het programma. “Die avond verwelkomen we Chris Lomme en Simone Milsdochter, die de ontroerende Eenakter ‘Daar mag je niet aan denken’ zullen opvoeren. Het stuk werd in opdracht van Kom op tegen Kanker geschreven door de Belgisch-Poolse schrijfster en filosofe Alicja Gescinska. Het stuk gaat over een moeder en een dochter die proberen te praten over datgene waar je niet over praat. Dergelijke voorstellingen maken de tongen los. Aansluitend voorzien we dan ook een gezellig praatcafé”, vertelt Dirk. “Met Delfine Decaesteker van Praktijk AdemRuimte verwelkomen we op donderdag 26 oktober om 19u30 dan weer een spreker die het zal hebben over rouwen met kinderen. Als rouw- en verliestherapeut wil ze anderen inspireren en terugbrengen bij zichzelf.” Ook Marinus van den Berg komt dit najaar naar De Nachtzon. “Hem verwelkomen we op donderdag 23 november om 19u30. Marinus staat garant voor een heel intense en interactieve avond waarop mensen hun gevoelens kwijt kunnen. Met heel treffende en zachte woorden behandelt hij tijdens zijn voordrachten moeilijke thema’s als rouw, het lijdensproces van de stervende en tal van andere zaken waarmee we als mens geconfronteerd worden bij het heengaan van een dierbare. Echt indrukwekkend.” Op donderdag 7 december om 20u sluiten Griet en Dirk hun jubileumjaar af met ‘Intieme kerst in De Nachtzon’. “Die avond verwelkomen we het gemengd koor Canticorum, dat advents- en kerstliederen zal zingen. Ook zal er stemmige kerstpoëzie voorgedragen worden”, besluit uitvaartondernemer Dirk Van Nieuwkerke. Alle lezingen en activiteiten vinden plaats in de aula van De Nachtzon in de Aardenburgkalseide 296 te Maldegem. Inschrijven kan via info@denachtzon.be. De inkom per avond bedraagt 5 euro. Betalen kan via storting op BE34 7330 5793 4490. De inschrijving is geldig na het storten van de inkomprijs. De Nachtzon biedt telkens een hapje en een drankje aan. Het totaalbedrag van de inkomprijzen wordt integraal overgemaakt aan Kom op tegen Kanker. (Michel Wijne)
Op donderdag 8 juni om 19u30 vindt in De Nachtzon een lezing plaats met professor Manu Keirse. (foto: © MW)
Ook professor Wim Distelmans komt dit najaar naar De Nachtzon. (foto: © MW)
Praktische info & inschrijven >

Ik wil terug naar het blogoverzicht

Vragen over uw uitvaart?

Contacteer ons