Over nalatenschap en administratie bij overlijden

Onlangs kwam Dhr. Roger Lathouwers praten in uitvaartcentrum De Nachtzon. In zijn interessante voordracht had hij het over de wettelijke verplichtingen waarmee nabestaanden geconfronteerd worden wanneer ze een dierbare verliezen.

Voor de nabestaanden is een overlijden steeds een schokkende gebeurtenis. Administratieve zaken zijn tijdens de eerste dagen na het heengaan van de dierbare dan ook het verste van hun zorgen. Nochtans zijn deze zaken onvermijdelijk en erg belangrijk.

Roger Lathouwers

Roger Lathouwers is een gepensioneerd uitvaartondernemer. Hij was voorzitter van de Beroepsvereniging Aannemers Begrafenissen Limburg (BABL) en was ruim twintig jaar verbonden aan Syntra Hasselt, waar hij de opleiding uitvaartondernemer onderwees. Daarnaast verzorgde hij meerdere gastcolleges aan de Erasmus Hogeschool in Jette. Verder is hij nog steeds uitgever van Funebra.be, het officiële vakblad van de Koninklijke Federatie van Begrafenisondernemers in België. Uiteraard hebben we in De Nachtzon heel veel aandacht voor het menselijke aspect van een overlijden. Toch vinden we het ook belangrijk om eens de administratieve kant van het heengaan van de dierbare te belichten.

Gids na overlijden, handleiding voor nabestaanden

Met zijn boek ‘Gids na overlijden, handleiding voor nabestaanden’ oogstte Roger Lathouwers veel lof. Iedereen die de uitvaart van zijn of haar dierbare overledene aan ons toevertrouwt, kreeg een exemplaar van dat boek. Het loodst de nabestaanden op een overzichtelijke manier en met een handige checklist door het administratieve kluwen dat een overlijden met zich meebrengt. Omdat bovenvermeld boek echt een goed beeld geeft van de administratieve kant van een overlijden, vonden we het bij De Nachtzon dan ook een goed idee om de auteur ervan eens uit te nodigen in ons uitvaartcentrum. Na de voordracht van Roger Lathouwers kregen de mensen uitgebreid de kans om vragen te stellen en konden geïnteresseerden deelnemen aan een rondleiding.

Wilt u uw voorafregeling graag met ons bespreken? Maak een afspraak.

Was u aanwezig tijdens deze lezing? Wat is u het meest bijgebleven?
 Laat het ons weten via een reactie hieronder.

Ik wil terug naar het blogoverzicht

Heeft u vragen bij de administratie en nalatenschap bij een overlijden?

Een uitvaartverzekering maakt het uw nabestaanden financieel makkelijk, waardoor ze zich kunnen concentreren op hun verdriet. Verder beperken we ons niet tot uw testament op papier zetten. Kiest u voor een begrafenis of crematie? Welke gedenksteen wilt u? Welke bloemen? Zelfs het drukwerk en de koffietafel of rouwmaaltijd kunnen vooraf geregeld worden.

Contacteer ons