Delfine Decaesteker, Systemisch en Somatisch Rouw- en Verliestherapeut

10 jaar de Nachtzon – Dat mag gevierd worden. In een serie van tal van interessante voordrachten met bekende namen op het programma wordt de verzorgde aula in de Nachtzon het hele jaar 2023 door, doorspekt met prangende maatschappelijke thema’s rond rouw en verlies. Want rouw en verlies meer bespreekbaar maken is meer dan ooit aan de orde. 

 

Zo bracht ook Delfine Decaesteker, Systemisch en Somatisch Rouw- en Verliestherapeut op donderdag 26/10 nieuwe boeiende inzichten en handvatten tijdens haar voordracht KIND IN ROUW.
Deze voordracht had als bedoeling om iedereen te ondersteunen die met kinderen in aanraking komt, zowel als ouder, grootouder, leerkrachten, onthaalouders en andere zorgfiguren. 
Nieuwe inzichten werden aangereikt betreffende de laatste ontwikkelingen op vlak van rouwverwerking, of eerder: hoe kun je rouw leren verweven in je leven? En hoe kunnen we dit dan ook leren aan kinderen? Met welke werkvormen kun je aan de slag, in verbinding met een kind in rouw? Het meest recente rouwmodel van prof. Stoebe en Schut werd verduidelijkt aan de hand van praktische voorbeelden en met de symboliek van varen met een bootje tussen de oevers van verlies en herstel. 
Deze avond werd in warmte en met een kwetsbaar krachtige openheid van haar eigen verhaal gebracht. Delfine wil als ervaringsdeskundige voor anderen nu de bedding bieden om zowel kinderen, jongeren als volwassenen in hun kracht te leren staan. Leren hoe je vanuit je eigen kracht er kan zijn voor een kind dat een verlies of moeilijke situatie doormaakt.  
Er werd een breder kader geschept over wat verlies kan inhouden en dat verlies niet enkel over overlijden gaat, maar dat het ook kan gaan om een kind dat de scheiding van zijn ouders doormaakt, of een kind dat moet verhuizen, een kind waarvan zus of broer misschien ziek is, … in al deze verschillende situaties gaat men door een transformatieproces dat rouw heet. 
Praktische handvatten en werkvormen werden aangereikt en besproken ter inspiratie zodat de aanwezigen nu praktisch aan de slag kunnen, vanuit het hart en in verbinding met een KIND IN ROUW. 

 

(Michel Wijne / foto’s: © MW)

Intieme kerst in De Nachtzon

Ook later dit najaar staan er in Uitvaartverzorging De Nachtzon nog activiteiten op het programma. Zo komt op donderdag 23 november om 19.30 uur Marinus van den Berg een lezing geven. “Marinus staat garant voor een heel intense en interactieve avond, waarop mensen hun gevoelens kwijt kunnen”, klinkt het bij Dirk Van Nieuwkerke en Griet Pauwels, die de voorbije tien jaar met hun verfrissende aanpak een nieuwe wind door de branche lieten waaien. “Met heel treffende en zachte woorden behandelt hij tijdens zijn voordrachten moeilijke thema’s als rouw, het lijdensproces van de stervende en tal van andere zaken, waarmee we als mens geconfronteerd worden bij het heengaan van een dierbare. Echt indrukwekkend!” Op donderdag 7 december om 20 uur sluiten Griet en Dirk hun jubileumjaar af met ‘Intieme kerst in De Nachtzon’. “Die avond verwelkomen we gemengd koor Canticorum, dat advents- en kerstliederen zal zingen. Ook zal er stemmige kerstpoëzie voorgedragen worden”, klinkt het.

Ik wil terug naar het blogoverzicht

Vragen over uw uitvaart?

Contacteer ons